Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2018-33: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na Beach Volleyball European Masters CEV 2018

RK-01-2018-33.pdf, RK-01-2018-33pr01.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-01-2018-33
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na Beach Volleyball European Masters CEV 2018
Zpracoval M. Kastner, M. Martincová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší finanční podporu na pořádání turnaje Beach Volleyball European Masterrs CEV 2018. Mezinárodní turnaj mužů a žen se bude konat 11. - 14. 1. 2018 v Pelhřimově. Místní areál Beachwell navštíví 128 hráčů z celé Evropy, kteří budou bojovat o medaile na zimním halovém turnaji nejvyšší evropské úrovně.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje poskytnout pořadateli panu Vladimíru Kozlerovi, IČO: 73559555 finanční dar ve výši 30 000 Kč. Pro poskytnutí daru bude třeba schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Školství, mládeže a  sportu o částku 30 000 Kč a současně snížena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o  lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku.

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 45 000 tis. Kč.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

K návrhu usnesení nemá připomínky.

Odbor informatiky

Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O02410.0001

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč;

rozhoduje

poskytnout finanční dar panu Vladimíru Kozlerovi, IČO: 73559555, se sídlem 394  09 Kojčice  52, ve výši 30 000 Kč dle materiálu RK-01-2018-33, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 15. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz