Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-03: Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-01-2019-03.pdf, RK-01-2019-03pr01.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-01-2019-03
Název Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku věcného daru (2x kancelářský stůl a kontejner) pro transfúzní oddělení nemocnice od společnosti MEDISTA spol. s r.o. v celkové hodnotě 13 234 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-01-2019-03, př. 1.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13.  12. 2011 č. 09/11 k přijetí věcného daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.

Návrh řešení

Věcný dar je určen k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-01-2019-03, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2019-03, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 25. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz