Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-04: Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-01-2019-04.pdf, RK-01-2019-04pr01.pdf , RK-01-2019-04pr02.pdf , RK-01-2019-04pr03.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-01-2019-04
Název Věcné dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídky, a to:

  • věcného daru (podrobná specifikace daru je obsažena příloze darovací smlouvy) od společnosti BOSCH DIESEL s.r.o. v celkové hodnotě 30 000 Kč na podporu odborných oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-01-2019-04, př. 1;
  • věcného daru (dámské a dětské hygienické potřeby) od společnosti dm drogerie markt s.r.o. v celkové hodnotě 7 373,89 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-01-2019-04, př. 2;
  • věcného daru (pomůcky pro cvičení a kávovar) od společnosti SEDEA, s.r.o. v celkové hodnotě 25 965 Kč pro rehabilitační oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-01-2019-04, př. 3.

Nemocnice je  podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13.  12. 2011 č. 09/11 k přijetí věcného daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Věcné dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením smluv dle materiálů RK-01-2019-04, př.  1, RK-01-2019-04, př. 2 a RK-01-2019-04, př. 3.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2019-04, př. 1, RK-01-2019-04, př. 2 a RK-01-2019-04, př. 3.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 15. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz