Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-09: Jmenování nové členky Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

RK-01-2019-09.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-01-2019-09
Název Jmenování nové členky Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 0
Popis problému

Rada kraje na svém zasedání dne 11. 4. 2017 zřídila Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany a jmenovala předsedu a členy komise s účinností od 11. 4. 2017.

Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na svém zasedání č. 3/2018 dne 17. 12. 2019 navrhla radě kraje jmenovat jako další členku komise paní Hanu Žákovou, která je senátorkou za okres Třebíč, pochází z dané lokality a aktivně se zabývá problematikou výstavby nového jaderného zdroje. Její účast v Komisi může být velmi přínosná.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného OSH navrhuje radě kraje jmenovat paní Hanu Žákovou členkou Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení jmenuje

paní Hanu Žákovou členkou Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 15. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz