Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-10: Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-01-2019-10.pdf, RK-01-2019-10pr01.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-01-2019-10
Název Vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Brně
Zpracoval M. Morkusová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 15. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz