Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-11: Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019

RK-01-2019-11.pdf, RK-01-2019-11pr01.doc

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-01-2019-11
Název Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019
Zpracoval J. Běhounek, L. Matysová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2016, konaného dne 22. 11. 2016 byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2017 ze dne 28. 3. 2017 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019, dle materiálu RK-01-2019-11, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-01-2019-11, př. 1.

Odpovědnost předseda výboru pro udělování medailí, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz