Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-12: Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019

RK-01-2019-12.pdf, RK-01-2019-12pr01.doc

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-01-2019-12
Název Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019
Zpracoval H. Vrzalová, D. Vrábelová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2016, konaného dne 22. 11. 2016 byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2013 ze dne 2. 4. 2013 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019, dle materiálu RK-01-2019-12, př. 1.

Stanoviska Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina projednal a schválil Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 na svém zasedání č. 10/2018 dne 17. 12. 2018 (usnesení 015/10/2018/KV).

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-01-2019-12, př. 1.

Odpovědnost předsedkyně kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz