Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-13: Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2018

RK-01-2019-13.pdf, RK-01-2019-13pr01.pdf , RK-01-2019-13pr02.pdf , RK-01-2019-13pr03.pdf , RK-01-2019-13pr04.pdf , RK-01-2019-13pr05.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-01-2019-13
Název Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2018
Zpracoval H. Vrzalová, D. Vrábelová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Dle § 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předkládá předseda výboru zápisy o provedených kontrolách zastupitelstvu kraje.

Návrh řešení

Kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu kraje v přílohách tohoto materiálu všechny zápisy o  provedení kontrol v roce 2018.

Zápis o provedení kontroly č. 1/2018

Předmět kontroly:

Kontrola přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení.

Zápis o provedení kontroly č. 2/2018

Předmět kontroly:

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje.

Zápis o provedení kontroly č. 3/2018

Předmět kontroly:

Kontrola příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina - Horácká galerie v Novém Městě na Moravě - kontrola nákupu sbírkových předmětů za rok 2016.

Zápis o provedení kontroly č. 4/2018

Předmět kontroly:

Kontrola nakládání s nepotřebným majetkem Kraje Vysočina.

Zápis o provedení kontroly č. 5/2018

Předmět kontroly:

Kontrola účelového Fondu Vysočiny.

Pokud se k zjištěným nedostatkům vyjádřil vedoucí kontrolované osoby, případně zaměstnanec, jejichž činnosti se kontrola týkala, jsou tato vyjádření přiložena k příslušným zápisům.

Pracovní materiál – přílohy jednotlivých kontrolních akcí jsou uloženy v archivu u koordinátorky výboru.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 a 5/2018, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-01-2019-13, př. 1, RK-01-2019-13, př. 2, RK-01-2019-13, př. 3, RK-01-2019-13, př. 4, RK-01-2019-13, př. 5.

Odpovědnost předsedkyně kontrolního výboru, odbor sekretariátu hejtmana
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz