Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-21: Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce „Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii 2019“

RK-01-2019-21.pdf, RK-01-2019-21pr01.doc

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-01-2019-21
Název Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce „Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii 2019“
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina spolupořádá ve dnech 6. – 12. února 2019 sedmý ročník akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii.

Ozvěny festivalu budou zahájeny dne 6. února 2019 projekcí filmu v Evropském parlamentu. Záštitu nad nimi převezme poslanec Evropského parlamentu Pavel Poc a nový velvyslanec ČR v Belgii J. E. Pavel Klucký.

Další projekce budou probíhat v bruselském kině Aventure, součástí ozvěn budou semináře a  promítání v bruselské filmové akademii RITCS a nově také v akademii KASK v Gentu.

Účelem akce je pomocí výběru filmů z 22. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava přitáhnout pozornost k aktuálním problémům současnosti a zároveň propagovat prostřednictvím této akce Kraj Vysočina a statutární město Jihlava na mezinárodní scéně. Byla připravena trojstranná smlouva o spolupráci na zajištění realizace této akce mezi organizátory jihlavského festivalu DOC.DREAM services s.r.o., Krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava. Znění smlouvy je v příloze RK-01-2019-21, př. 1.

Dalšími partnery této akce jsou Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, a instituce, v nichž budou probíhat projekce filmů.

Dle § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může kraj spolupracovat s ostatními kraji a s obcemi.

Návrh řešení

Kraj Vysočina je od počátku partnerem a  spoluorganizátorem této akce. Zejména slavnostní zahájení je se svým významným reprezentačním charakterem již tradiční akce na půdě Evropského parlamentu.

Odbor sekretariátu hejtmana považuje dosavadní spolupráci při organizaci Ozvěn Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Bruselu za úspěšnou a navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu dle materiálu RK-01-2019-21, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-01-2019-21, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz