Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-26: Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018 – kapitola Evropské projekty

RK-01-2019-26.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-01-2019-26
Název Povýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2018 – kapitola Evropské projekty
Zpracoval H. Sošková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením č. 2189/35/2018/RK pověřila rada kraje Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018 s tím, že radě kraje bude v měsíci lednu 2019 předložen přehled o použití poskytnutých dotací.

Kraj v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018 obdržel dotaci na zvláštní účet projektu „Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change“ (dále jen „RUMOBIL“) ve výši 1 254 085,80 Kč (49 051,34 EUR).

Projekt „RUMOBIL“ získal podporu v 1. výzvě programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020 a zaměřuje se na zlepšení organizace, dostupnosti a kvality služeb veřejné dopravy v regionech s převážně venkovským charakterem, dotčených demografickými změnami.

Finanční prostředky byly poskytnuty Vedoucím partnerem projektu – Spolkovým ministerstvem regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska dne 20. 12. 2018, jedná se o třetí část dotace za 4. monitorovací období.

Návrh řešení

Ekonomický odbor radě kraje navrhuje:

  • vzít na vědomí finanční prostředky přijaté na projekty EU v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018 dle materiálu RK-01-2019-26;
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od vedoucího partnera projektu „RUMOBIL“ ve výši 1 254 085,80 Kč.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

finanční prostředky přijaté na projekty EU v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018 dle materiálu RK-01-2019-26

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky od vedoucího partnera projektu „RUMOBIL“ ve výši 1 254 085,80 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz