Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-29: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019"

RK-01-2019-29.pdf, RK-01-2019-29pr01.doc

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-01-2019-29
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019"
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu obnovy nepamátkových objektů nacházejících se na území městských a vesnických památkových rezervací a zón určeného pro vlastníky těchto objektů s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt. 

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 1,6 mil. Kč na podporu obnovy objektů, které nejsou kulturní památkou a nacházejí se na území městských a vesnických památkových rezervací a zón.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina usnesením 28/06/2018/Kkcrvv doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit program „Památkově chráněná území 2019“.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02737.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Památkově chráněná území 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit Program „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2019“ dle materiálu    RK-01-2019-29, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz