Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-30: Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – závěrečná monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

RK-01-2019-30.pdf, RK-01-2019-30pr01.pdf , RK-01-2019-30pr02.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-01-2019-30
Název Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – závěrečná monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
Zpracoval P. Buňat
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o závěrečnou monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line – CZ.1.11/2.2.00/06.00938, spolufinancovaného Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, včetně příloh a čestných prohlášení ve vztahu k výše jmenovanému projektu. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu je předkládána za sledované období 1. 12. 2017 – 19. 12. 2018 a je součástí materiálu RK-01-2019-30, př. 1. V materiálu RK-01-2019-30, př. 2 je obsažena příloha k monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu, čestné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku a čestné prohlášení k evidenci nově vytvořených pracovních míst.

Pětiletá udržitelnost projektu byla ukončena dne 19. 12. 2018.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Muzea a  galerie na Vysočině on-line  za sledované období 1. 12. 2017 – 19. 12. 2018, která je obsažena v materiálech RK-01-2019-30, př. 1 a RK-01-2019-30, př. 2 a prohlásit skutečnosti obsažené v těchto materiálech.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Závěrečnou monitorovací zprávu bere na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line dle materiálů RK-01-2019-30, př. 1 a RK-01-2019-30, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-01-2019-30, př. 1 a RK-01-2019-30, př. 2.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 19. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz