Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-32: Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace - Rozvoj Třebíčska, z.s.p.o.

RK-01-2019-32.pdf, RK-01-2019-32pr01.pdf , RK-01-2019-32pr02.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-01-2019-32
Název Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace - Rozvoj Třebíčska, z.s.p.o.
Zpracoval V. Švarcová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Rada Kraje Vysočina rozhodla dne 18. 12. 2018 usnesením č. 2292/36/2018/RK poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch sdružení Rozvoj Třebíčska, IČO: 70942790, se sídlem Masarykovo náměstí 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč, ve výši 120 000 Kč, viz materiál RK-01-2019-32, př. 1. S ohledem na podpis smlouvy o poskytnutí dotace dne 18.  12.  2018, připadá původní termín pro proplacení první části dotace nejpozději na 18. 1. 2019. Na základě povinnosti schválit závazky roku 2018 Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 29. 1. 2019, je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě č. 1, dle materiálu RK-01-2019-32, př. 2, kterým po dohodě smluvních stran dochází k prodloužení lhůt pro proplacení dotace.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-32, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2019-32, př. 2.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz