Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-38: Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2019

RK-01-2019-38.pdf, RK-01-2019-38pr01.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-01-2019-38
Název Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2019
Zpracoval L. Stejskal, J. Dočkalová
Předkládá K. Ubr, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší prodloužení hodnoceného období pro část ředitelek/ředitelů v sektoru vzdělávání v roce 2019.

Dne 1. 1. 2014 nabyla účinnosti Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 11/12 ze dne 11. 9. 2012
o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem (dále také „Pravidla“). Účelem těchto Pravidel je zavedení systému pravidelného, standardizovaného a v základních rysech jednotného hodnocení činnosti ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací a jejich kompetencí (zejména manažerských) pro výkon této funkce ze strany zřizovatele. Hodnocení je realizováno jedenkrát za dvanáct měsíců, případně při splnění podmínek uvedených v čl. 2 odst. 4 Pravidel jedenkrát za 24 měsíců. Kraj Vysočina zřizuje v sektoru vzdělávání 57 škol a školských zařízení. Tento vysoký počet příspěvkových organizací klade vysoké nároky na časovou koordinaci.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují radě kraje prodloužit hodnocené období v roce 2019 pro ředitelky/ředitele:

a) které/kteří jsou nepřetržitě ve své funkci nejméně 24 měsíců, resp. byly/byli již dvakrát hodnoceni v pravidelném dvanáctiměsíčním cyklu (čl. 2 odst. 4 písm. a) Pravidel),

b) jejichž poslední hodnocení bylo pozitivní, bez zásadních výhrad (čl. 2 odst. 4 písm. c) Pravidel),

c) u kterých existuje shoda mezi hodnotícím týmem a ředitelem příspěvkové organizace (hodnoceným) ve věci plnění vyjednaných osobních cílů (čl. 2 odst. 4 písm. d) Pravidel),

d) které/kteří prokázali nadprůměrné zvládnutí manažerských kompetencí u hodnocení v roce 2018.

Prodloužením hodnoceného období je myšleno, že ředitelky/ředitelé nebudou hodnoceny/hodnoceni v pravidelném ročním termínu v roce 2019, avšak s ročním časovým odstupem, tj. v roce 2020.

Seznam ředitelek/ředitelů, pro které je navrženo prodloužení hodnoceného období a kteří naplnili kritéria a – d) je uveden v materiálu RK-01-2019-38, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

prodloužit o jeden rok hodnocené období pro ředitelky/ředitele, uvedené v materiálu RK-01-2019-38, př. 1, kteří nebudou hodnoceni v roce 2019, ale v roce 2020.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz