Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-41: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice, z.s.

RK-01-2019-41.pdf, RK-01-2019-41pr01.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-01-2019-41
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice, z.s.
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Dámského házenkářského klubu Slavoj Žirovnice,  z.s. o finanční dar na účast na mezinárodním házenkářském turnaji Hummel 4 sport cup v Prešově.

Turnaj v Prešově se uskuteční ve dnech 3. – 6. 1. 2019 a házenkářský klub je jedním z mála českých zástupců, kteří se turnaje účastní. Starší žákyně, účastnice turnaje, jsou mistrem ligy Vysočiny a úspěšně reprezentují Kraj Vysočina na mnoha republikových turnajích. V roce 2018 házenkářky úspěšně reprezentovaly kraj na mezinárodním turnaji v maďarském Vezsprému celkovým druhým místem. Finanční dar by pomohl snížit náklady klubu na dopravu a ubytování.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice,  z.s. finanční dar ve výši 10 000 Kč.

Dar bude kryt z prostředků na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost (Drobné podpory v oblasti sportu).

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Dar byl zaevidován v systému eDotace – ID O02784.0001

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Dámskému házenkářskému klubu Slavoj Žirovnice,  z.s., se sídlem Nová 757, 394 68 Žirovnice, IČO: 22760105 ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-01-2019-41, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 28. 2. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz