Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-42: Konkretizace opatření na období 2019 - 2021 k Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025)

RK-01-2019-42.pdf, RK-01-2019-42pr01.doc , RK-01-2019-42pr01upr01.doc

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-01-2019-42
Název Konkretizace opatření na období 2019 - 2021 k Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025)
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Dle § 6a novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, mají územně samosprávné celky povinnost zpracovávat plány rozvoje sportu na daném území.

V souladu s výše uvedeným zákonem a s ohledem na celostátní Koncepci podpory sportu 2016 – 2025 a Program rozvoje Kraje Vysočina byl zpracován Plán rozvoje sportu v Kraji Vysočina na období 2018 – 2025, který byl schválen zastupitelstvem kraje dne 18. 6. 2018 usnesením č.  0539/04/2018/ZK.

Rada kraje uložila odboru školství, mládeže a sportu dopracovat ke schválenému obecnému Plánu rozvoje sportu Kraje Vysočina konkrétní opatření na období 2019 – 2021.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu, odpovědný dle platného organizačního řádu krajského úřadu za tvorbu a realizaci koncepce rozvoje volnočasových aktivit a sportu dětí a mládeže, navrhuje radě kraje schválit Konkretizace opatření na období 2019 - 2021 k Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025), obsažené v materiálu RK-01-2019-42, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Konkretizace opatření na období 2019 - 2021 k Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025) dle materiálu RK-01-2019-42, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz