Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-43: Anketa Učitel Vysočiny 2019 - jmenování hodnotící komise

RK-01-2019-43.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-01-2019-43
Název Anketa Učitel Vysočiny 2019 - jmenování hodnotící komise
Zpracoval L. Stejskal
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému
Materiál řeší jmenování hodnotící komise ankety Učitel Vysočiny 2019.

Rada kraje schválila dne 18. 12. 2018 usnesením č. 2302/36/2018/RK vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2019 a uložila OŠMS předložit návrh na jmenování členů hodnotící komise.

Hodnotící komisi tvoří: radní pro školství Kraje Vysočina (předsedkyně komise), náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, zástupce ČŠI, zástupce OŠMS, zástupce Krajské rady Unie školských asociací ČR - CZESHA, zástupce Asociace ředitelů gymnázií ČR, zástupce Vysočina Education.

Hodnotící komise vybere maximálně dvanáct učitelek/učitelů za obě kategorie dohromady.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje jmenovat odbornou hodnotící komisi ve složení: radní pro školství Kraje Vysočina (předsedkyně komise), náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, zástupce ČŠI, zástupce OŠMS, zástupce Krajské rady Unie školských asociací ČR - CZESHA, zástupce Asociace ředitelů gymnázií ČR, zástupce Vysočina Education.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení jmenuje

hodnotící komisi ankety Učitel Vysočiny 2019 ve složení:

·        radní pro školství Kraje Vysočina – Ing. Jana Fialová, MBA – předsedkyně komise,

·        náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina – Ing. Jana Fischerová, CSc.,

·        zástupce ČŠI – PaedDr. Jaroslava Rybová,

·        zástupce OŠMS – RNDr. Kamil Ubr,

·        zástupce Krajské rady Unie školských asociací ČR – CZESHA – Mgr. Jiří Forman,

·        zástupce Vysočina Education – Mgr. Roman Křivánek,

·        zástupce Asociace ředitelů gymnázií ČR – Mgr. Vlastimil Čepelák.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 17. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz