Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-45: Návrh na zrušení usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017

RK-01-2019-45.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-01-2019-45
Název Návrh na zrušení usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje č. 0468/06/2017/ZK ze dne 7.  11.  2017.

Uvedeným usnesením rozhodlo zastupitelstvo kraje nabýt pozemek par. č. 614/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2331 m2 v k.ú. Pavlov u Herálce a obci Herálec za dohodnutou kupní cenu 233 100 Kč z vlastnictví Obchodní-Brno s. r. o., náměstí Míru 793, 696 42 Vracov, IČO 02900840 do vlastnictví Kraje Vysočina a schválilo dodatek č. 1630 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2017-35, př. 1. Prodej byl s touto společností předjednán.

Dne 29. 11. 2017 výše uvedená společnost tento pozemek prodala jinému vlastníku. Novým vlastníkem pozemku par. č. 614/18 ostatní plocha, silnice o výměře 2331 m2 v k.ú. Pavlov u  Herálce a obci Herálec  je společnost Horní Lány s. r. o., Jungmannova 1337/28, 697 01 Kyjov, IČO 02180146.

Společnost Horní Lány s. r. o. na návrh OM výkupu pozemku sdělila, že jej v nejbližších 5 letech z daňových důvodů neprodá a zároveň uplatnila nárok na výplatu bezdůvodného obohacení za užívání tohoto pozemku.

O úhradě bezdůvodného obohacení za období od 30. 11. 2017 do 31. 12. 2017 rozhodla rada kraje usnesením 1306/20/2018/RK ze dne 17. 7. 2018.

Z výše uvedených důvodů je nutné zrušit původní usnesení na výkup pozemku v k. ú. Pavlov u  Herálce.

Návrh řešení

OM navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení 0468/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz