Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-46: Návrh na zrušení usnesení 0326/04/2015/ZK

RK-01-2019-46.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-01-2019-46
Název Návrh na zrušení usnesení 0326/04/2015/ZK
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o zrušení usnesení 0326/04/2015/ZK.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením 0326/04/2015/ZK rozhodlo nabýt darem pozemky od obce Radostín nad Oslavou z důvodů, že jsou součástí silničního tělesa. Obec Radostín nad Oslavou k tomuto neměla námitek, avšak před podpisem smlouvy sdělila, že došlo k vypracování studie pro výstavbu cyklistické stezky a některé pozemky jsou k této činnosti vhodné a nutné. Z  tohoto důvodu tedy k naplnění uvedeného usnesení nedošlo a kraji budou případně převedeny pozemky až po dokončení cyklostezky, jejíž investorem bude uvedená obec.  Jeden z  předmětných pozemků, který nebude dotčen plánovanou stavbou cyklostezky, byl již převeden do vlastnictví kraje na základě jiného usnesení zastupitelstva kraje.

 

Návrh řešení

OM navrhuje z výše uvedených důvodů radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje zrušit usnesení 0326/04/2015/ZK. Je zřejmé, že případné majetkoprávní vypořádání pozemků bude v jiném rozsahu než je dosud platné usnesení zastupitelstva kraje, a protože dle aktuálního sdělení obce jsou komplikace při přípravě stavby cyklostezky, není možné odhadnout časový horizont řešení.

 

 

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení 0326/04/2015/ZK.

 

 

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz