Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-52: Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-01-2019-52.pdf, RK-01-2019-52pr01.pdf , RK-01-2019-52pr02.xlsm , RK-01-2019-52pr03.pdf , RK-01-2019-52pr04.xls

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-01-2019-52
Název Majetkoprávní příprava pro stavbu „II/128 Lukavec - obchvat“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz