Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-63: Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”

RK-01-2019-63.pdf, RK-01-2019-63pr01.doc

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-01-2019-63
Název Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”
Zpracoval I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o čtvrtou Zprávu o zajištění udržitelnosti projektu „Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně“, který Kraj Vysočina realizoval v období 2. 4. 2012 – 31. 12. 2014 v rámci OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále je OP AT-CZ). Dle pravidel programu OP AT-CZ má příjemce povinnost v době udržitelnosti předkládat za každý rok po ukončení realizace projektu Zprávu o udržitelnosti projektu. V souladu s uloženým harmonogramem je projektový partner povinen předložit čtvrtou Zprávu o zajištění udržitelnosti za období 1. 1.  2018 – 31. 12. 2018 nejpozději do 30. 1. 2019.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-01-2019-63, př. 1 v rámci projektu „Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně“ za 4. rok udržitelnosti tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-01-2019-63, př. 1;

 

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2019-63, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 1. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz