Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-70: FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

RK-01-2019-70.pdf, RK-01-2019-70pr01.pdf , RK-01-2019-70pr02.doc , RK-01-2019-70pr03.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací RK-01-2019-70
Název FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu
Zpracoval I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Inovační vouchery 2017.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02047.0005 má společnost Schlieger, s.r.o. se sídlem Sokolohradská 1728, 583 01 Chotěboř, IČO: 28787803 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Tepelné čerpadlo země/voda - inovace konstrukce a výroba prototypu" v termínu do 31.  12.  2018 a v termínu do 31. 1. 2019 předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování.

Dne 20. 12. 2018 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2019, s povinností podat závěrečnou zprávu do 31. 7. 2019. Tato žádost je obsahem materiálu RK-01-2019-70, př. 1 a její součástí je také informace o změně sídla žadatele. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č.  FV02047.0005 je obsahem materiálu RK-01-2019-70, př. 3.

Návrh řešení

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR jako garant programu zdůvodnění posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02047.0005 dle materiálu RK-01-2019-70, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02047.0005 dle materiálu RK-01-2019-70, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 4. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz