Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-82: Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava

Neveřejný materiál:
jedná se o cenovou nabídku dopravce - obchodní tajemství

RK-01-2019-82.pdf, RK-01-2019-82pr01.pdf , RK-01-2019-82pr02.pdf , RK-01-2019-82pr03.pdf

Číslo materiálu 82
Číslo jednací RK-01-2019-82
Název Zajištění dopravní obslužnosti od 15. 12. 2019 - drážní doprava
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 4. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz