Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2019-83: Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

RK-01-2019-83.pdf, RK-01-2019-83pr01.pdf , RK-01-2019-83pr01upr01.pdf

Číslo materiálu 83
Číslo jednací RK-01-2019-83
Název Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 – poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší žádost Tělovýchovné jednoty Jiskra Havlíčkův Brod o dotaci na zajištění pořadatelství MS v softballu v roce 2019. V termínu od 13. 6. – 23. 6. 2019 se bude konat v Praze a Havlíčkově Brodě první mistrovství světa na evropském kontinentu v této sportovní disciplíně. Součástí žádosti je výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019. Toto zázemí v areálu Plovárenská chybí a výstavbou nové budovy by organizátor splnil požadavek Světové softballové federace.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje k projednání a doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 dotaci ve výši …………………..Kč na výstavbu budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a  rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019 dle materiálu RK-01-2019-83, př. 1. Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitole Školství, mládeže a sportu nejsou na rok 2019 rozpočtovány prostředky na poskytnutí dotace, OŠMS navrhuje použít na krytí dotace část disponibilního zůstatku kraje z roku 2018.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o  jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace – ID O02789.0001.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši ………………. Kč do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Školství, mládeže a sportu, §  3419 – Ostatní tělovýchovná činnost na poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., IČO: 00529672;
  • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši …………. Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019“;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-01-2019-83, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 7. 2019), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2019)
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz