Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2020-16: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – příspěvek na prezentaci Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020 pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci

RK-01-2020-16.pdf, RK-01-2020-16pr01.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-01-2020-16
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – příspěvek na prezentaci Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020 pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší rozpočtové opatření v souvislosti s plánovanou prezentací Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2020.

Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu (GO) a turistických možností v regionech (REGIONTOUR) proběhne ve dnech 16. – 19. 1. 2020 v Brně. Po vyjednání akceptovatelných podmínek účasti pod hlavičkou Asociace krajů ČR se veletrhu nakonec zúčastní také Kraj Vysočina prostřednictvím Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále také jen „Vysočina Tourism“). Realizována bude společná expozice pěti krajů (Pardubický, Královehradecký, Karlovarský, Středočeský a Vysočina) o velikosti 60 m². Na veletrhu bude Kraj Vysočina prezentován také ve spolupráci s agenturou Dobrý den Pelhřimov zejména prostřednictvím ocelové loutky rytíře, která bude v ruce držet logo kraje (dále prezentace na foto bannerech, velkoplošné projekci a využití spotů o kraji).

Vzhledem ke skutečnosti, že Vysočina Tourism v rozpočtu pro rok 2020 nepočítala s náklady na prezentaci na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020, žádá zřizovatele o mimořádný neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 78 650 Kč (65 000 Kč bez DPH skládající se z nákladů spoluvystavovatele ve výši 25 000 Kč a pokrytí části nákladů na prezentaci Kraje Vysočina prostřednictvím agentury Dobrý den Pelhřimov ve výši 40 000 Kč), viz materiál RK-01-2020-16, př. 1.

Návrh řešení

OKPPCR navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit úhradu části nákladů na prezentaci Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020 formou mimořádného neinvestičního příspěvku od zřizovatele příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, který bude vyplacen organizaci po předložení žádosti o proplacení příspěvku a příslušných účetních dokladů, příp. vyúčtování akce. Rozpočtové opatření bude spočívat ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5331 o částku 78 650 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 78 650 Kč na zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 45 000 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, o částku 78 650 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 ‑ Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 78 650 Kč, s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 78 650 Kč určenou na pokrytí části nákladů spojených s prezentací Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz