Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-02: Návrh na udělení daru

RK-01-2021-02.pdf, RK-01-2021-02pr01.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-01-2021-02
Název Návrh na udělení daru
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina už tradičně obdarovává prvního občánka Kraje Vysočina narozeného v daném roce na území Kraje Vysočina. Letos se jako první v regionu narodil v Nemocnici Třebíč chlapec. Dle zvyklosti mu Rada Kraje Vysočina daruje šek a zlatý šperk dle smlouvy RK-01-2021-02, př. 1.

Návrh řešení

Prvním občánkem Kraje Vysočina roku 2021 se rozumí první dítě narozené nejdříve 1. ledna 2021, na území Kraje Vysočina, jehož rodič má trvalé bydliště hlášené v našem kraji. Návštěva a gratulace prvnímu občánkovi kraje roku patří mezi tradiční novoroční aktivity hejtmana Kraje Vysočina. Poskytnutí daru proběhne na základě darovací smlouvy RK-01-2021-02, př. 1.

Dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o poskytnutí daru v částce nižší než 100 000 Kč.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu RK-01-2021-02, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 14. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz