Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-03: Rozpočtová opatření - změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2020

RK-01-2021-03.pdf, RK-01-2021-03pr01.docx , RK-01-2021-03pr02.xlsx , RK-01-2021-03pr03.xlsx , RK-01-2021-03pr04.xlsx

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-01-2021-03
Název Rozpočtová opatření - změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2020
Zpracoval J. Kopecká, H. Sošková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší zapojení přijatých finančních prostředků v závěru roku 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 a schválení příslušných rozpočtových opatření.

Usnesením č. 2191/36/2020/RK pověřila rada kraje odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 8. 12. 2020 do 31. 12. 2020 s tím, že radě kraje bude v měsíci lednu 2021 předložen přehled o použití poskytnutých dotací.

Kraj obdržel v období od 8. 12. 2020 do 31. 12. 2020 účelově určené prostředky, jejichž přehled je uveden v materiálu RK-01-2021-03, př. 1.

Návrh řešení

Ekonomický odbor radě kraje navrhuje:

  • vzít na vědomí přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 8. 12. 2020 do 31. 12. 2020 dle materiálu RK-01-2021-03, př. 1;
  • schválit rozpočtová opatření dle materiálů RK-01-2021-03, př. 2, RK-01-2021-03, př. 3RK-01-2021-03, př. 4;
  • schválit změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-01-2021-03, př. 2 a RK-01-2021-03, př. 4.

    Zapracováním těchto účelových prostředků bude zdrojová i výdajová část rozpočtu kraje na rok 2020 snížena o celkovou částku 15 609 312,89 Kč.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

OZ souhlasí s navrženým usnesením.

Odbor informatiky

OI souhlasí s navrženým usnesením.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s navrženým usnesením.

Odbor sociálních věcí

OSV souhlasí s předloženým návrhem řešení a nemá k němu připomínek.

Návrh usnesení bere na vědomí

přijaté finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 8. 12. 2020 do 31. 12. 2020 dle materiálu RK-01-2021-03, př. 1;

schvaluje
Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz