Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-04: Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-01-2021-04.pdf, RK-01-2021-04pr01.pdf , RK-01-2021-04pr02.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-01-2021-04
Název Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval J. Dočkalová
Předkládá I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 29. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz