Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-06: Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem

RK-01-2021-06.pdf, RK-01-2021-06pr01.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-01-2021-06
Název Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace (dále jen „Trojlístek“), požádal o souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 775 000 Kč (dále jen „smlouva“) s Jihočeským krajem. Účelem dotace je spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to nad rámec přiznaného státního příspěvku pro zřizovatele Trojlístku.

Návrh řešení

Dotace bude využita ve prospěch hlavní činnosti Trojlístku. Odbor zdravotnictví proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2021-06, př. 1. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-01-2021-06, př. 1.

 

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz