Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-07: Vyřazení skiaskopicko-skiagrafické stěny, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

RK-01-2021-07.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-01-2021-07
Název Vyřazení skiaskopicko-skiagrafické stěny, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Shrnutí:

 

Předmětem materiálu je udělení souhlasu rady kraje s vyřazením skiaskopicko-skiagrafické stěny Philips.

- o souhlas požádala Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“),

-  důvodem je poškození přístroje při havárii (vytopení), přístroj nemůže být dále používaný a ředitel nemocnice rozhodl o jeho nepotřebnosti,

 - vyřazení podléhá předchozímu schválení zřizovatelem,

- nepoškozené části přístroje využije nemocnice na náhradní díly, zbytek bude odborně ekologicky zlikvidovaný.

 

Popis problému:

 

Podrobnější popis majetku:

  • Skiaskopicko-skiagrafická stěna Philips, inv. č. 001-000-001-569, r. v. 2010, pořizovací cena 8 260 388,- Kč, zůstatková cena 1 541 931,- Kč.

 

Postup vyřazení majetku příspěvkových organizací s pořizovací cenou vyšší než 200 000,- Kč upravují Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. března 2019 (dále jen „zásady“), článek 2 odst. 3 písm. i). Majetek může nemocnice vyřadit po předchozím souhlasu zřizovatele.

 

Trvale nepotřebný majetek v pořizovací ceně vyšší než 40 000 Kč je podle čl. 1 odst. 1 písm. k) zásad organizace povinna nabídnout zřizovateli a ostatním organizacím zřizovaným Krajem Vysočina a v případě jejich zájmu jim jej převést, nabídkovému řízení nepodléhá majetek, který vzhledem ke svým technickým a funkčním vlastnostem nemůže sloužit svému účelu.

 

Přístroj není schopný bezpečného provozu, proto nebyl nabídnutý ostatním příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina

Návrh řešení

S ohledem na stav majetku navrženého k vyřazení doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením majetku, po vyřazení bude přístroj demontovaný na náhradní díly, nepoužitelné součásti budou odborně ekologicky zlikvidované.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením a následným použitím na náhradní díly, nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:

 

  • Skiaskopicko-skiagrafická stěna Philips, inv. č. 001-000-001-569, r. v. 2010, pořizovací cena 8 260 388,- Kč, zůstatková cena 1 541 931,- Kč.

 

Odpovědnost Odbor zdravotnictví (12. 1. 2021), ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (28. 2. 2021)
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz