Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-08: Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-01-2021-08.pdf, RK-01-2021-08pr01.pdf , RK-01-2021-08pr02.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-01-2021-08
Název Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Špačková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím, a to:

  • věcného daru od GML Health Care, s.r.o. v celkové hodnotě 4 590 Kč dle materiálu RK-01-2021-08, př. 1;
  • věcného daru od Emco spol. s r.o. v celkové hodnotě 3 471 Kč dle materiálu RK-01-2021-08, př. 2.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí věcných darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv.

Návrh řešení

Věcné dary budou využity ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením Darovacích smluv dle materiálů RK-01-2021-08, př. 1 a RK-01-2021-08, př. 2.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2021-08, př. 1 a RK-01-2021-08, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Termín 22. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz