Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-09: Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

RK-01-2021-09.pdf, RK-01-2021-09pr01.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-01-2021-09
Název Peněžní účelový dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Špačková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím daru, a to:

  • peněžitého účelového daru od Chiesi CZ s.r.o. v celkové výši 20 000 Kč dle materiálu RK-01-2021-09, př. 1.

V souladu s čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 je příspěvková organizace oprávněna k přijetí peněžitého účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s přijetím daru dle materiálu RK-01-2021-09, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-01-2021-09, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Termín 22. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz