Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-10: Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

RK-01-2021-10.pdf, RK-01-2021-10pr01.pdf , RK-01-2021-10pr02.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-01-2021-10
Název Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Špačková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím, a to:

  • peněžního účelového daru od SHB Hovorka s.r.o. v celkové výši 50 000 Kč dle materiálu RK-01-2021-10, př. 1;
  • věcného daru od Emco spol. s r.o. v celkové hodnotě 5 688 Kč dle materiálu RK-01-2021-10, př. 2.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí peněžního účelového a věcného daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.

Návrh řešení

Peněžní účelový a věcný dar bude využit ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením Darovacích smluv dle materiálů RK-01-2021-10, př. 1 a RK-01-2021-10, př. 2. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-01-2021-10, př. 1 a RK-01-2021-10, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 22. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz