Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-17: Projektový záměr ON THE ROAD

RK-01-2021-17.pdf, RK-01-2021-17pr01.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-01-2021-17
Název Projektový záměr ON THE ROAD
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Cílem projektového záměru ON THE ROAD je výměna zkušeností  při práci s moderními technologiemi, které jsou využívány pro efektivní vynakládání veřejných prostředků za účelem monitoringu stavu pozemních komunikací. Fond malých projektů (součást programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika) nabízí spolufinancování ve výši 85 % způsobilých výdajů. Partnery Kraje Vysočina jsou  Dolní Rakousko a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Podrobné informace k projektovému záměru ON THE ROAD jsou uvedeny v materiálu RK-01-2021-17, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje Radě Kraje Vysočina:

  • rozhodnout předložit žádost o podporu projektu „ON THE ROAD“ do Fondu malých projektů;
  • doporučit zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „ON THE ROAD“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanoviska jsou součástí materiálu RK-01-2021-xx, př. 1.

Návrh usnesení rozhoduje

předložit projekt „ON THE ROAD“ do Fondu malých projektů;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „ON THE ROAD“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz