Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-18: Projektový záměr II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa

RK-01-2021-18.pdf, RK-01-2021-18pr01.pdf , RK-01-2021-18pr02.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-01-2021-18
Název Projektový záměr II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

Majetkoprávní příprava záměru II/357 Dalečín - Unčín neumožňuje jeho realizaci v rámci rozpočtového období Evropské unie 2014 - 2020. Účelem tohoto materiálu je rozdělení stávajícího záměru II/357 Dalečín - Unčín na dvě etapy. Díky tomu bude možné připravit žádost o podporu projektu II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa do Integrovaného regionálního operačního programu jako poslední projekt na dočerpání alokace 95. výzvy. To je i důvod, proč nebude dosaženo optimálního poměru způsobilých výdajů (85 % ERDF, 5 % státní rozpočet, 10 % Kraj Vysočina). Podrobný plán spolufinancování je uveden v materiálu RK-01-2021-18, př. 2. Způsobilost výdajů je limitována datem 30. 6. 2023. Předfinancování je zajištěno usnesením č. 0215/03/2020/ZK.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje:

- rozhodnout rozdělit projektový záměr II/357 Dalečín - Unčín na části II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa a II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa dle materiálu RK-01-2021-18, př. 1;

- schválit přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa do 95. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanoviska jsou uvedena v materiálu RK-01-2021-xx, př. 2.

Návrh usnesení rozhoduje

rozdělit projektový záměr II/357 Dalečín - Unčín na části II/357 Dalečín - Unčín, 1. etapa a II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa dle materiálu RK-01-2021-18, př. 1;

schvaluje

přípravu žádosti o poskytnutí podpory projektu II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa do 95. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádost o poskytnutí podpory projektu II/357 Dalečín - Unčín, 2. etapa do Integrovaného regionálního operačního programu.

 
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 26. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz