Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-29: 8. Žádost o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"

RK-01-2021-29.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-01-2021-29
Název 8. Žádost o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
Zpracoval E. Komínková, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Dne 31. 12. 2020 skončila u obou projektů 2. etapa, která byla zahájena 1. 10. 2020. V rámci této etapy probíhala realizace stavebních prací, na všech stavbách působil autorský a technický dozor a koordinátor BOZP.

V souvislosti s ukončením 2. etapy bylo třeba upravit rozpočet projektu podle skutečnosti a nevyčerpané nebo přečerpané prostředky přesunout do nebo z následující etapy tak, aby nedošlo k jejich propadnutí, s tím eliminovat vznik nezpůsobilých výdajů. Na základě této skutečnosti byla prostřednictvím systému ISKP14+ podána žádost o změnu spočívající v přesunu prostředků mezi  2. a 3. etapou dle skutečně vynaložených výdajů projektů.

Cílem projektů "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov", je vybudování komunitního bydlení pro celkem 24 klientů, zázemí pro denní stacionář s okamžitou kapacitou 4 klienti a denní aktivity. Na projekty získal kraj dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, pro lokalitu Na Kopci ve výši 41 603 133,45 Kč a pro lokalitu Pávov ve výši 38 203 919,72 Kč. Konec realizace projektů je stanoven na 31. 3. 2022.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje vzít na vědomí informace o změně u projektů  "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu RK-01-2021-29, spočívající v úpravách rozpočtů dle skutečného čerpání prostřednictvím systému ISKP14+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

podání 8. Žádosti o změnu v projektech "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu RK-01-2021-29, prostřednictvím systému ISKP14+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz