Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-30: Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče

RK-01-2021-30.pdf, RK-01-2021-30pr01.xls

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-01-2021-30
Název Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – změna závazných ukazatelů u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší rozpočtové opatření u sloučených organizací od 1. 1. 2021, včetně změny závazných ukazatelů.

Usnesením 0451/05/2020/ZK bylo vydáno rozhodnutí o sloučení Domova Lidmaň, příspěvkové organizace s Domovem Kopretina Černovice, příspěvkovou organizací. Usnesením 0529/07/2020/ZK byl schválen nový název sloučených organizací na Domov Černovice – Lidmaň, příspěvková organizace.

V období, kdy se připravoval Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2021, nebylo o sloučení výše zmíněných příspěvkových organizací rozhodnuto, proto v Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021, který byl schválen usnesením 0580/08/2020/ZK, je počítáno na straně příjmů s odvodem z fondu investic a na straně výdajů s příspěvkem na provoz pro Domov Lidmaň, příspěvkovou organizaci, zřizovanou krajem do 31. 12. 2020. V souvislosti se sloučením je potřeba převést závazky a pohledávky vyplývající ze schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 z již zaniklé příspěvkové organizace Domov Lidmaň, příspěvková organizace na Domov Černovice - Lidmaň, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-01-2021-30, př. 1.

Materiál zároveň řeší změnu závazného ukazatele "Odvod z fondu investic" u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, které souvisí se sloučením Domova Lidmaň, příspěvkové organizace a Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, včetně změny závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a Odvod z fondu investic“ a změnou závazného ukazatele "Odvod z fondu investic" u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace dle materiálu RK-01-2021-30, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci spočívající ve změně závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Odvod z fondu investic“ dle materiálu RK-01-2021-30, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz