Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-34: Změna Smluv o poskytnutí prostředků z EFRR k projektům v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

RK-01-2021-34.pdf, RK-01-2021-34pr01.pdf , RK-01-2021-34pr02.pdf , RK-01-2021-34pr03.pdf , RK-01-2021-34pr04.pdf , RK-01-2021-34pr05.pdf , RK-01-2021-34pr06.pdf , RK-01-2021-34pr07.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-01-2021-34
Název Změna Smluv o poskytnutí prostředků z EFRR k projektům v Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
Zpracoval E. Leligdonová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 7
Popis problému

Shrnutí:

Dle příručky pro příjemce Programu INTERREG V-A AT-CZ je změna statutárního zástupce partnera či změna nad 15% v rámci jedné kapitoly rozpočtu partnera projektu důvodem ke změně/úpravě znění smlouvy. Ve vazbě na proběhlé volby a změně rozpočtu u jednoho partnera projektu, materiál řeší schválení upraveného znění Smluv u 3 projektů realizovaných v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika (dále jen "Program"). V ostatních ustanoveních zůstávají smlouvy beze změn.

 

Změny smluv spočívají:

  • u projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ - změna statutárního zástupce vedoucího partnera (Kraj Vysočina), změna statutárního zástupce strategického partnera (Jihočeský kraj), změna rozpočtu PP6 (Verein Färbermuseum Gutau) – přesuny v položkách rozpočtu, celkový rozpočet u partnera PP6 zůstává zachován,
  • u projektu Connecting Regions AT-CZ - změna statutárního zástupce vedoucího partnera (Kraj Vysočina), projektového partnera č. 2 (Jihočeský kraj) a projektového partnera č. 3 (Jihomoravský kraj).
  • u projektu Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina - změna statutárního zástupce vedoucího partnera (Kraj Vysočina).

 

Dosud přijatá usnesení radou kraje k těmto projektům jsou uvedena v materiálu RK-01-2021-34, př. 7.

Návrh řešení

ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít upravené Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálů RK-01-2021-34, př. 1, RK-01-2021-34, př. 2 a RK-01-2021-34, př. 3, včetně příloh RK-01-2021-34, př. 4., RK-01-2021-34, př. 5 a RK-01-2021-34, př. 6.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR dle materiálů RK-01-2021-34, př. 1, RK-01-2021-34, př. 2 a RK-01-2021-34, př. 3, včetně příloh RK-01-2021-34, př. 4, RK-01-2021-34, př. 5RK-01-2021-34, př. 6.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz