Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-37: Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „EVL a PR Havranka - revitalizační opatření“ a „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“

RK-01-2021-37.pdf, RK-01-2021-37pr01.pdf , RK-01-2021-37pr02.pdf , RK-01-2021-37pr03.docx

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-01-2021-37
Název Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektům „EVL a PR Havranka - revitalizační opatření“ a „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“
Zpracoval D. Pykalová, D. Švengrová
Předkládá I. Fryšová, E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o rozhodnutí o nabytí peněz (projednání dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také jen „RA a RoPD“)) u projektů “EVL a PR Havranka - revitalizační opatření“a „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“ financovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále také jen „OPŽP“).

U projektu “EVL a PR Havranka - revitalizační opatření“ jsou způsobilé výdaje projektu 4 823 853,60 Kč s dotací 100 %. U projektu „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“ jsou způsobilé výdaje 3 159 315,53 Kč s dotací 100 %.

 

Dosud přijatá usnesení radou kraje k těmto projektům jsou uvedena v materiálu RK-01-2021-37, př. 3.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje (dále také jen „ORR“) a Odbor životního prostředí a zemědělství (dále také jen „OŽPZ“) Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučují Radě Kraje Vysočina rozhodnout o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-01-2021-37, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „EVL a PR Havranka - revitalizační opatření“ a v materiálu RK-01-2021-37, př. 2 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-01-2021-37, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „EVL a PR Havranka - revitalizační opatření“ a v materiálu RK-01-2021-37, př. 2 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „EVL V Lisovech - II. fáze revitalizačních opatření“.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz