Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-39: Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za II. až IV. čtvrtletí 2020

RK-01-2021-39.pdf, RK-01-2021-39pr01.doc

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-01-2021-39
Název Informace o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (BISON z. s.) za II. až IV. čtvrtletí 2020
Zpracoval M. Hadrava, J. Nulíček
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Shrnutí:

Cílem materiálu je poskytnout RK Kraje Vysočina informaci o činnosti krajem založeného Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.). Materiál je předkládán za uplynulá 3 čtvrtletí.

 

Popis problému:

Materiál informuje radu kraje o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) v průběhu druhého až čtvrtého čtvrtletí roku 2020.

 

O založení spolku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0392/05/2016/ZK. Důvodem pro založení spolku byl neuspokojivý stav veřejné správy v oblasti koordinace poptávky, nákupu, vývoje a šíření SW (softwarových) řešení. Cílem je mimo jiné zajistit optimální a efektivní výkon veřejné správy prostřednictvím jedinečných aplikací, vyvíjených v podmínkách veřejné správy, subjekty veřejné správy a pro veřejnou správu. Sdílet know-how na principu horizontální a vertikální spolupráce jednotlivých subjektů veřejné správy, a to s nejvyšší možnou mírou minimalizace nákladů. Poskytovat implementaci prověřených fungujících řešení včetně podpory, poradenství a přenosu zkušeností.

Spolek je neziskový, jeho zakladateli jsou kromě Kraje Vysočina současně město Nové Město na Moravě a Zlínský kraj. Od roku 2018 je členem i město Kroměříž. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Plnění funkce zakladatelského odboru k této právnické osobě za Kraj Vysočina vykonává odbor informatiky, který materiál předkládá.

Návrh řešení

Odbor informatiky doporučuje radě kraje vzít na vědomí informaci o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) dle materiálu RK-01-2021-39, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) dle materiálu RK-01-2021-39, př. 1.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 12. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz