Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-40: Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina

RK-01-2021-40.pdf, RK-01-2021-40pr01.xlsx

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-01-2021-40
Název Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě usnesení č. 0984/18/2020/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 2. 6. 2020 byly schváleny Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina (odbery.kr-vysocina.cz) s Nemocnicí Jihlava, Nemocnicí Havlíčkův Brod, Nemocnicí Třebíč, Nemocnicí Nové Město na Moravě a Nemocnicí Pelhřimov.

Účelem smluv je spolupráce mezi Krajem Vysočina a jednotlivými nemocnicemi při zajištění provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina, a to zejména při objednávání uživatelů na vyšetření zjišťující přítomnost SARS-CoV-2 formou odběru, které je realizováno v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. Kraj Vysočina zajišťuje provoz služby on-line registrace uživatelů na vyšetření, provedení platby uživatelem za vyšetření a předání osobních údajů samoplátců nemocnici pro realizaci vyšetření. 

Za měsíc prosinec 2020 Kraj Vysočina obdržel na účet ODBĚR COVID-19 (4200019345/6800) od samoplátců souhrnnou částku ve výši 2 933 824,79 Kč (RK-01-2021-40, př. 1) za 1 984 placených a provedených odběrů. Tato suma bude rozdělena mezi jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 1 302 121,94  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 581 984,90  Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 408 877,30  Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku 472 633,46  Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 168 207,19 Kč.
Návrh řešení

Odbor informatiky doporučuje radě kraje schválit převod finančních prostředků v celkové výši 2 933 824,79 Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 1 302 121,94  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 581 984,90  Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 408 877,30  Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku 472 633,46  Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 168 207,19 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s předloženým materiálem.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 2 933 824,79 Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku 1 302 121,94  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku 581 984,90  Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku 408 877,30  Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku 472 633,46  Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku 168 207,19 Kč.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 15. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz