Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2021-42: Zpráva o realizaci č. 5 projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život

RK-01-2021-42.pdf, RK-01-2021-42pr01.pdf , RK-01-2021-42pr02.docx

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-01-2021-42
Název Zpráva o realizaci č. 5 projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život
Zpracoval L. Líbalová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Odbor školství, mládeže a sportu předkládá Radě Kraje Vysočina na vědomí 5. zprávu o realizaci projektu za období 1. 6. - 30. 11. 2020 k projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život.

 

Kraj Vysočina realizuje projekt "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 (dále také "I-KAP"), který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

V rámci projektu OŠMS zpracovává Zprávy o realizaci projektu pro poskytovatele dotace, tj. MŠMT ČR.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina předkládá Radě Kraje Vysočina na vědomí zprávu o realizaci č. 5, dle materiálů RK-01-2021-42, př. 1 a RK-01-2021-42, př. 2 a navrhuje prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2021-42, př. 1, na str. 7.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-01-2021-42, př. 1 a RK-01-2021-42, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-01-2021-42, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz