Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-03: Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

RK-02-2018-03.pdf, RK-02-2018-03pr01.pdf

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-02-2018-03
Název Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Fialová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Finanční a ostatní související plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 zatím nebyly schváleny. V současné době organizace zpracovávají první návrhy a probíhá vyjednání ohledně jejich podoby. Než dojde ke schválení definitivního znění všech plánů (včetně investičního plánu) zřizovatelem, požádala Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále jen „nemocnice“) prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení investiční akce dle materiálu RK-02-2018-03, př. 1, která má být realizována v roce 2018. Jedná se o:

  • vozidlo rozvážkové služby v předpokládané pořizovací ceně 240 000 Kč vč. DPH. Jedná se o náhradu stávajícího vozidla Nissan Vannete Cargo z roku 1998. Toto vozidlo je plně zkorodované a technická kontrola vypršela dne 5. 1. 2018.

Uvedená investiční akce by byla financována vlastními peněžními prostředky nemocnice vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedené investiční akce dle materiálu RK-02-2018-03, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-02-2018-03, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 16. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz