Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-11: Koupě pozemku v k. ú. Humpolec

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-02-2018-11.pdf, RK-02-2018-11pr01.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-02-2018-11
Název Koupě pozemku v k. ú. Humpolec
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz