Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-15: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava – projektová dokumentace“

Neveřejný materiál:
Materiál je neveřejný do doby projednání radou kraje z důvodu, že rada kraje jako zadavatel může rozhodnout o výběru dodavatele odlišně od doporučení hodnotící komise. Materiál může být zveřejněn nejdříve po projednání radou kraje, která rozhodne o výběru dodavatele. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.

RK-02-2018-15.pdf, RK-02-2018-15pr01.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-02-2018-15
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava – projektová dokumentace“
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz