Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-17: Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí

Neveřejný materiál:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace. Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-02-2018-17.pdf, RK-02-2018-17pr01.pdf , RK-02-2018-17pr02.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-02-2018-17
Název Prodej nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz