Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-20: Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-021 – smlouva o zřízení věcného břemene

RK-02-2018-20.pdf, RK-02-2018-20pr01.doc , RK-02-2018-20pr02.pdf , RK-02-2018-20pr03.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-02-2018-20
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-021 – smlouva o zřízení věcného břemene
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Tento materiál řeší částečné majetkoprávní vypořádání pozemků po stavební akci „II/150 Okrouhlice - most ev. č, 150-021“. Stavba byla dokončena a zkolaudována v roce 2016. Byl vyhotoven GP, kterým byl zaměřen rozsah věcného břemene na pozemcích vlastníka - ČR, s  právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik. Jedná se o GP č. 532-308/2017 pro k. ú. Okrouhlice.

Na základě smlouvy, která byla s vlastníkem uzavřena v rámci majetkoprávní přípravy stavby pro pozemky dotčené trvalým záborem, je třeba nyní uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti.

Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu 10 000 Kč + 21% DPH.

GP je předkládán jako materiál RK-02-2018-20, př. 2, znění smlouvy je pak obsahem materiálu RK-02-2018-20, př. 1.

Majetkoprávní vypořádání s ostatními vlastníky pozemků dotčených trvalým záborem stavby bude řešeno následně.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Vltavy, s. p. v rozsahu a dle materiálu RK-02-2018-20, př. 1.

Návrh usnesení předpokládá uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného a Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, oprávněným hospodařit s majetkem státu na straně povinného, smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-02-2018-20, př. 1, po stavební akci „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-021“ za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 10 000 Kč + DPH.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz