Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-25: Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety

RK-02-2018-25.pdf, RK-02-2018-25pr01.doc , RK-02-2018-25pr02.doc

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-02-2018-25
Název Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 - složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje vzít na vědomí složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017“. Úkolem odborné pracovní skupiny bude na základě vyhodnocení a  objektivního posouzení došlých návrhů sestavit seznam 30 nominací v každé kategorii. Tento seznam bude předložen radě kraje.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0542/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017 schválilo vyhlášení 14. ročníku ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017“. Cílem ankety je poukázat na množství zajímavých kulturních akcí probíhajících celoročně v kraji, na bohaté kulturní dědictví a péči o něj a významná je i motivace organizátorů kulturních akcí k novým či navazujícím aktivitám a  vlastníků k účinnější péči o své památky. Zlatá jeřabina je rovněž dokladem zájmu veřejnosti o jednotlivé kulturní aktivity a obnovu kulturního dědictví v kraji. Anketa Zlatá jeřabina byla vyhlášena ve dvou kategoriích: Kulturní aktivita (kulturní akce, hudební a divadelní festivaly, koncerty apod.) a Péče o kulturní dědictví (obnovy či oživení památek, příkladné novostavby, dostavby či jiné úpravy v historickém prostředí nebo činnost fyzických či právnických osob orientovanou na záchranu, prezentaci a propagaci kulturního dědictví.).

K nominování kulturních počinů vyzval odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu prostřednictvím webových stránek kraje, Zpravodaje, novin Kraj Vysočina, facebooku a rozesláním stovek e-mailových zpráv. Nominace do ankety probíhají od 1. ledna do 31. ledna 2018. Hlasování veřejnosti do ankety „Zlatá jeřabina“, ve které bude zvolen nejlepší kulturní počin v obou kategoriích, bude probíhat v měsíci březnu. Ceny prvním třem kulturním počinům v každé kategorii budou předány na slavnostním vyhlášení výsledků ankety v červnu 2018. Harmonogram ankety Zlatá jeřabina je uveden v materiálu RK-02-2018-25, př. 2.

Ocenění vítězů: diplom, cena a finanční odměna v každé kategorii za 1. místo 30 000 Kč, 2. místo 20 000 Kč, 3. místo 10 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací ze zaslaných nominačních návrhů do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017“ dle materiálu RK-02-2018-25, př. 1. Odbornou pracovní skupinu tvoří zástupci samosprávy, odborníci pro oblast kultury, památkové péče a pro oblast vnějších vztahů. Úkolem této pracovní skupiny je objektivně posoudit, vyhodnotit a vybrat 30 kulturních počinů v každé kategorii.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

složení odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do ankety „Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017“ ve složení dle materiálu RK-02-2018-25, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 16. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz