Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-32: Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace

RK-02-2018-32.pdf, RK-02-2018-32pr01.doc , RK-02-2018-32pr02.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-02-2018-32
Název Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dočkalová, J. Kumpa
Předkládá I. Hanáková Kosourová, V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládaný materiál řeší vypsání výběrového řízení na ředitele/ředitelku Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace. Současný ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, Ing. Čestmír Špička, byl jmenován ředitelem dne 30. května 2017 s účinností od 1. června 2017, a to na dobu určitou do doby jmenování nové ředitelky/nového ředitele na základě výsledků výběrového řízení.

Návrh řešení

Dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rada kraje vykonává zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn. Doporučujeme radě kraje vyhlásit výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-02-2018-32, př. 1;

schvaluje

složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domova Jeřabina Pelhřimov, dle materiálu RK-02-2018-32, př. 2.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz