Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-33: Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2018

RK-02-2018-33.pdf, RK-02-2018-33pr01.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-02-2018-33
Název Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2018
Zpracoval L. Stejskal, J. Dočkalová
Předkládá K. Ubr, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší prodloužení hodnoceného období pro část ředitelek/ředitelů v sektoru vzdělávání v roce 2018.

Dne 1.  1.  2014 nabyla účinnosti Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 11/12 ze dne 11.  9.  2012 o  hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem (dále také „Pravidla“). Účelem těchto Pravidel je zavedení systému pravidelného, standardizovaného a v základních rysech jednotného hodnocení činnosti ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací a jejich kompetencí (zejména manažerských) pro výkon této funkce ze strany zřizovatele. Hodnocení je realizováno jedenkrát za dvanáct měsíců, případně při splnění podmínek uvedených v čl. 2 odst. 4 Pravidel jedenkrát za 24 měsíců. Kraj Vysočina zřizuje v sektoru vzdělávání 58 škol a školských zařízení. Tento vysoký počet příspěvkových organizací klade vysoké nároky na časovou koordinaci. Ke zmírnění kumulace termínů připravil OŠMS pro rok 2018 rozložení termínů do jarní a podzimní části roku dle typu organizací.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují radě kraje prodloužit hodnocené období v roce 2018 pro ředitelky/ředitele:

a)         které/kteří jsou nepřetržitě ve své funkci nejméně 24 měsíců, resp. byly/byli již dvakrát

            hodnoceni v pravidelném dvanáctiměsíčním cyklu (čl. 2 odst. 4 písm. a) Pravidel),

b)         jejichž poslední hodnocení bylo pozitivní, bez zásadních výhrad (čl. 2 odst. 4 písm. c)

            Pravidel),

c)         u kterých existuje shoda mezi hodnotícím týmem a ředitelem příspěvkové organizace

            (hodnoceným) ve věci plnění vyjednaných osobních cílů (čl. 2 odst. 4 písm. d) Pravidel),

d)         které/kteří prokázali nadprůměrné zvládnutí manažerských kompetencí u hodnocení 

            v roce 2017.

Prodloužením hodnoceného období je myšleno, že ředitelky/ředitelé nebudou hodnoceny/hodnoceni v pravidelném ročním termínu v roce 2018, avšak s ročním časovým odstupem, tj. v roce 2019.

Seznam ředitelek/ředitelů, pro které je navrženo prodloužení hodnoceného období a kteří naplnili kritéria a – d) je uveden v materiálu RK-02-2018-33, př. 1.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

prodloužit hodnocené období v roce 2018 pro ředitelky/ředitele uvedené v materiálu RK-02-2018-33, př. 1 o rok.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz